(C) 2010, Brinkman BV 's – Gravenzande

 

Brinkman.com.tr sitesinin içerdiği bilgiler Brinkman BV’ye aittir. Firmanın onayı olmadan üçüncü şahıslar site hakkında yetkilendirilemez.

Kullanıcılar bu web sitesine girdikleri ve/veya bu web sitesini kullandıkları takdirde Brinkman BV’nin ve tedarikçisi Brinkman.com.tr’nin haklarını ve bu  doğrultuda hareket etmeyi kabul etmektedirler. Bu bütünlük çerçevesinde, üçüncü şahıslar tarafından sitenin içeriğinde bulunan hiçbir ürün, bilgi veya fikir hakkında lisans, patent veya hak iddia edilemez. Bütün haklar Brinkman Ltd’ye aittir.

Kullanıcılar site içeriğini ancak kendi kullanımı ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilir.

Sitenin içerdiği her bilgi, fotoğraf, makale, örnek, yazı, logo, malzeme, marka, fikir Brinkman Ltd Şirketinin, şubelerinin ve lisans firmalarının malıdır. Bunlar firma onayı olmadan yeniden üretilemez, yollanamaz, dağıtılamaz, basılamaz, yayınlanamaz, satılamaz ve kamuya açılamaz değelerdir. Çoğaltma ve kopyalama hakkı Brinkman Ltd Şirketi’ne aittir.

Brinkman.com.tr sitesindeki her bilgi özen, titizlik ve iyi niyetle hazırlanmıştır. Buna rağmen, sitedeki öneri, bilgi veya üründen, siteye erişim ve sitenin kullanımından veya başka bir nedenden doğabilecek herhangi bir zarardan, kazadan web sitesi, firma, şubeler, bağlı olduğu şirketler, tedarikçiler ve çalışanları sorumlu tutulamaz.